MENU

Çevre Politikamız

Uno Endüstriyel olarak yaşadığımız dünyanın enerji ve doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bilinciyle hareket ederiz.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde, gelecek nesillere daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için çabalamaktayız.

Çevre yaklaşımları çerçevesinde çevresel etkilere uygun teknoloji edinimi sonucunda doğal kaynakların uygun kullanımı, atıkların azaltılması, geri dönüşüm sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli önlemleri almaktayız.

Başta çalışanlarımız, iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulması için bir çevre yönetim sistemini, standartlara, uluslararası ve ulusal yasalara uygun olarak oluşturmaktayız, ve bunu tüm süreçlerimize entegre ederek sürdürülmesini sağlıyoruz.

Copyright © 2017 UNO Endüstriyel Resmi Web Sayfasıdır.

Crabs Media