MENU

Güvenlik Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uyar, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket ederiz.

Kontrollü bir şekilde gerçekleştirdiğimiz denetimleri, sürekli gelişimimizi sağlamak için kullanırız.

İş Kazalarına neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak amacıyla risk analizleri yapar, önlem alır ve sürekli geliştiririz.

Çalışanların ve diğer iş ortaklarımızın sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla eğitir, İş ve kişisel korunma için en uygun makine, donanım ve teknolojinin kullanılmasını sağlarız.

Acil durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları en alt düzeye indirebilmek amacıyla yapılacak faaliyetlerin tüm iş ortaklarımız tarafından bilinmesini sağlarız.

Copyright © 2017 UNO Endüstriyel Resmi Web Sayfasıdır.

Crabs Media